top of page
concrete-2562003_1920.jpg

AF Prefab i Mälardalen är en del av AF-Gruppen, en av Sveriges snabbast växande entreprenad- och byggkoncerner. AF Gruppen erbjuder tjänster inom bygg, anläggning, miljö och projektutveckling. AF Gruppen Sverige består av 11 bolag som tillsammans omsätter 7 miljarder och har 1000 medarbetare.

Vår betongproduktionsanläggning är belägen i hjärtat av Mälardalen, vid Snebro Gård i Nykvarn.
Vår geografiska närhet till våra beställare spelar en viktig roll då vi kan garantera leveranser med bästa tidsprecision och minsta möjliga miljöpåverkan. Vi arbetar med stort engagemang och högt fokus på kvalitet.
Allt för att du som kund ska veta att leveranserna kommer att fungera som tänkt.

Betong är ett klassiskt byggmaterial som använts i tusentals år. Den moderna betongen görs för att hålla under lång tid och för att motsvara de höga krav som den moderna byggindustrin ställer. AF Prefab i Mälardalen arbetar som lokal leverantör och med lokala materialinköp för att minimera miljöpåverkan.

Om oss: Om oss
bottom of page