top of page
hands-5618240_1920.jpg

HÅLLBARHET

AF Prefab i Mälardalen arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Inom AF Gruppen har vi ett affärsmässigt förhållningssätt till de växande miljöutmaningarna och resursbegränsningarna i samhället.

Vi ser att vi genom utveckling av innovativa framtidslösningar kan bidra positivt till vårt klimat och vårt samhälle. Vi har ett uttalat mål att fortsätta att skapa konkurrenskraft och utveckla verksamheter i enlighet med samhällets behov för en hållbar utveckling.

​AF Prefab i Mälardalen arbetar med lokala leverantörer och levererar primärt i Mälardalen. Vi tror på att lokala affärer ger minsta möjliga påverkan på miljön.


Kvalitet
Vi har ett högt fokus på kvalitet i produkterna. Du kan lita på att våra produkter följer våra högt satta krav. Vi arbetar tillsammans i hela kedjan för att alltid säkerställa rätt kvalitet. Vi är stolta över det vi levererar!

​Säkerhet
Vi vill gärna växa! Men vi låter aldrig tillväxt ske på bekostnad av hälsa och säkerhet. Vi arbetar aktivt med att förebygga risker och varje oönskad händelse rapporteras och följs upp för att hitta de bakomliggande orsakerna vilket ger oss möjlighet att ständigt vidta förbättringsåtgärder. En stark säkerhetskultur och goda system för lärande, utbildning och rapportering bidrar till att personskador undviks – det är livsviktigt!


Hållbarhet: Om oss
bottom of page